Dorpskrantje juli 2019

Hieronder een mooi artikel dat in het dorpskrantje verscheen.

Mocht U toch nog vragen, op- of aanmerkingen hebben,
laat het ons weten via onderstaand formulier.

Cabaretgroep Bonte Avond Club Sluiskil,
Werkgroep Pasar Sluiskil 
Secretaris: Gert Jansen,
Schoutstraat 16, 4541 EH Sluiskil.
Rek. No. : NL 21 RABO 0103277226

Tel.no 0115-477040, 06-83185015 of 471806.

Email : info@pasarsluiskil.nl

Site www.pasarsluiskil.nl