Toekomstige projecten

Toekomstige plannen.

Al tijdens de Pasar Sluiskil 2019 kwamen de vragen wanneer we dit weer gingen doen.
Standhouders, artiesten, bezoekers, vrijwilligers etc wilden weten wat onze plannen waren.
Nou daar kunnen we een heel kort antwoord op geven. 
WE WETEN HET NOG NIET ZEKER.

De werkgroep heeft wel al een eindevaluatie gehouden, al onze rekeningen hebben we ontvangen en betaald. Helaas we hebben ook nog van meerdere geld tegoed.
Daar gaat nu de meeste aandacht naartoe.

Door de goede opkomst van het publiek hebben we dit keer geen verlies en het geld zal gereserveerd worden voor een volgend evenement van de Pasar Sluiskil op te starten.

Er zijn al meerdere i
deeën waar sommige werkgroepleden aan werken
 en zo gauw er plannen gemaakt kunnen worden zal
de werkgroep (met adviseurs) bij elkaar komen om deze te bespreken.

Maar tot die tijd blijven enkele van ons wel meehelpen bij andere evenementen. 

Het eerst volgende is  

U bent hier ook allemaal van harte welkom.
We adviseren wel om tijdig kaarten te bestellen (zie hierboven hoe)
Graag tot ziens

Mocht U toch nog vragen, op- of aanmerkingen hebben,
laat het ons weten via onderstaand formulier.

Cabaretgroep Bonte Avond Club Sluiskil,
Werkgroep Pasar Sluiskil 
Secretaris: Gert Jansen,
Schoutstraat 16, 4541 EH Sluiskil.
Rek. No. : NL 21 RABO 0103277226

Tel.no 0115-477040, 06-83185015 of 471806.

Email : info@pasarsluiskil.nl

Site www.pasarsluiskil.nl